Element ZEMĚ - okruh slezina, žaludek a naše zdraví

V čínské medicíně pracujeme se systémem tzv. 5 elementů, který nás provází v průběhu celého roku a systematiky nám představuje péči o své zdraví a zdravý životní styl. 

 

V tomto období jsme tzv. v období ZEMĚ, která v sobě skrývá orgánovou soustavu slezina - žaludek. Jak se na slezinu dívá západní a čínská medicína? 

SLEZINA Z POHLEDU ZÁPADNÍ MEDICÍNY

Slezina náleží funkčně k cévnímu systému jako orgán, kde dochází k vychytávání a destrukci opotřebovaných erytrocytů, a kde se v mízních uzlíčcích tvoří lymfocyty.

Zároveň je slezina největším lymfatickým orgánem a hlavním místem obrany proti škodlivinám a infekci vnikajícím do cirkulace.

Mezi další funkce sleziny patří:

  • Produkce protilátek a imunokompetentních buněk.
  • Funkce rezervní nádrže krve (ta je ze sleziny vypuzena stahem myofibroblastů při zvýšené spotřebě kyslíku, například při déletrvající svalové činnosti apod.).

 

SLEZINA  Z POHLEDU ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Slezina a žaludek jsou z pohledu čínské medicíny správci sýpek, odkud pochází 5 chutí, nakrmí náš organizmus,

Yang cchi může být silné pouze tehdy, nejsou-li slezina a žaludek oslabené a doplňují se. Pokud je žaludek slabý a jídlo se nepřeměňuje, žaludek i slezina slábne a neživí yang cchi. Ta se stává prázdnou a vzniká nemoc.  

  • Transformuje energii ze stravy.
  • Tvoří krev a ovládá ji, je zdrojem hybné síly.
  • Přepravuje a přeměňuje stravu a tekutiny na energii.
  • Udržuje stabilní polohu vnitřních orgánů.
  • Slezina má ráda sucho a nesnáší vlhko.

 

Více se o této problematice dozvíte z úst velmi povolaných - od praktikující terapeutky Bc. Renáty Čepelkové ve videosemináři Základy TČM 5 elementů - element ZEMĚ.

Komplexní pohled na udržení zdraví, imunity a energie nám představuje nejen informace o jednotlivých úlohách jednotlivých orgánů v těle,, ale také jak své zdraví posílit vhodnou stravou, bylinami a dalšími přirozenými technikami.

Zdraví je životní styl, který pro nás může být velmi příjemný a posilující. Zjistěte si z našeho videosemináře více. Informací na téma zdraví a zdravý životní styl není nikdy dost. 

5 elementů - element ZEMĚ