Stárnutí

Stárnutí, jak ho standardně vnímáme, je i produktem negativního zážitku času. Když cítíme nedostatek uspokojení, stárneme. Rychlost stárnutí souvisí i s uspokojením člověka a také s jeho rozvojem. Zažíváme-li radost a naplnění, pak stárnutí se může i zpomalit. Zde je na místě položit si otázku stanovení si životních cílů. Většinou si své cíle v průběhu života modifikujeme. Jaké by tedy měly být naše cíle? Konkrétní, dosažitelné, měřitelné, akceptovatelné, sledovatelné.

Cíle by měly působit motivačně.

Svých cílů můžeme dosáhnout pouze za předpokladu, že naše zdraví fyzické i mentální je v souladu a plně funkční. Proto bychom měli sami sobě dopřát dostatek pozornosti, péče i času.
Celostním přístupem v Centru FUZHI jsem jako vrcholový sportovec získal nové podněty pro realizování svých cílů.
Věnujte sobě čas, péči a pozornost, Centrum FUZHI vám nabídne nový rozměr.
Vřele doporučuji.

Michal Benda
RLS – Institut vzdělávání Real Life Services
Lektor, kouč, vrcholový sportovec